கொடூரமாக பார்க்க பட்ட டைனோசர் நண்பனால் எப்படியிருக்கும். டிஸ்னி பிக்ஸர் வழங்கும் “தி குட் டைனோசர்” திரைப்பட டீசர்!
ட்ரெ‌ய்ல‌ர்

இன்றைய கவர்ச்சி